معنی و ترجمه کلمه در فواصل معین به انگلیسی در فواصل معین یعنی چه

در فواصل معین

periodically

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها