معنی و ترجمه کلمه در مهره پشت به انگلیسی در مهره پشت یعنی چه

در مهره پشت

lumbar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها