معنی و ترجمه کلمه در میان آمدن به انگلیسی در میان آمدن یعنی چه

در میان آمدن

interject
interpose
intervene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها