معنی و ترجمه کلمه در یک وقت واقع شونده به انگلیسی در یک وقت واقع شونده یعنی چه

در یک وقت واقع شونده

concurrent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها