معنی و ترجمه کلمه دستگاه تکثیر به انگلیسی دستگاه تکثیر یعنی چه

دستگاه تکثیر

mimeograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها