معنی و ترجمه کلمه دستیابى تصادفى به انگلیسی دستیابى تصادفى یعنی چه

دستیابى تصادفى

random access

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها