معنی و ترجمه کلمه دستیلبى از دور به انگلیسی دستیلبى از دور یعنی چه

دستیلبى از دور

remote access

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها