معنی و ترجمه کلمه دست و پا چلفتى به انگلیسی دست و پا چلفتى یعنی چه

دست و پا چلفتى

butterfingered

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها