معنی و ترجمه کلمه دفتر اسامى افراد نظامى و افسران یک منطقه یا کشتى به انگلیسی دفتر اسامى افراد نظامى و افسران یک منطقه یا کشتى یعنی چه

دفتر اسامى افراد نظامى و افسران یک منطقه یا کشتى

muster roll

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها