معنی و ترجمه کلمه دمدمى به انگلیسی دمدمى یعنی چه

دمدمى

ambivalent
chimerical
fickle
fitful
freakish
freaky
quirk
uncertain
unpredictable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها