معنی و ترجمه کلمه دوباره مستخلص کردن به انگلیسی دوباره مستخلص کردن یعنی چه

دوباره مستخلص کردن

redeliver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها