معنی و ترجمه کلمه دوره شصت ساله به انگلیسی دوره شصت ساله یعنی چه

دوره شصت ساله

sexagesimal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها