معنی و ترجمه کلمه دوساله به انگلیسی دوساله یعنی چه

دوساله

biennial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها