معنی و ترجمه کلمه دیز به انگلیسی دیز یعنی چه

دیز

sharp

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها