معنی و ترجمه کلمه دیوار نما به انگلیسی دیوار نما یعنی چه

دیوار نما

mural


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها