معنی و ترجمه کلمه دیوار نما به انگلیسی دیوار نما یعنی چه

دیوار نما

mural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها