معنی و ترجمه کلمه ذخیره آب به انگلیسی ذخیره آب یعنی چه

ذخیره آب

water supply
water system

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها