معنی و ترجمه کلمه ذکر خصوصیات به انگلیسی ذکر خصوصیات یعنی چه

ذکر خصوصیات

specification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها