معنی و ترجمه کلمه رئیس دانشگاه به انگلیسی رئیس دانشگاه یعنی چه

رئیس دانشگاه

chancellor
president
rector

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها