معنی و ترجمه کلمه راضى ساختن به انگلیسی راضى ساختن یعنی چه

راضى ساختن

reconcile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها