معنی و ترجمه کلمه رانش آزمایشى به انگلیسی رانش آزمایشى یعنی چه

رانش آزمایشى

dry run
trail run

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها