معنی و ترجمه کلمه رایج به انگلیسی رایج یعنی چه

رایج

brisk
current
going
prevalent
ruling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها