معنی و ترجمه کلمه رایزنى به انگلیسی رایزنى یعنی چه

رایزنى

advice
consultation
counsel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها