معنی و ترجمه کلمه رساله به انگلیسی رساله یعنی چه

رساله

act
booklet
brochure
disquisition
dissertation
enchiridion
epistle
handbook
leaflet
rescript
textbook
tract
tractarian
tractate
treatise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها