معنی و ترجمه کلمه رسوم اجدادى به انگلیسی رسوم اجدادى یعنی چه

رسوم اجدادى

folklore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها