معنی و ترجمه کلمه رشادت به انگلیسی رشادت یعنی چه

رشادت

courage
gallantry
heart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها