معنی و ترجمه کلمه رشته اى از علم پزشکى که در باره بیمارى دستگاه ادرارى و تناسلى بحث مى کند به انگلیسی رشته اى از علم پزشکى که در باره بیمارى دستگاه ادرارى و تناسلى بحث مى کند یعنی چه

رشته اى از علم پزشکى که در باره بیمارى دستگاه ادرارى و تناسلى بحث مى کند

urologic
urological
urology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها