معنی و ترجمه کلمه رشد کننده روى توده خزه به انگلیسی رشد کننده روى توده خزه یعنی چه

رشد کننده روى توده خزه

sphagnicolous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها