معنی و ترجمه کلمه رنگ قهوه اى روشن مایل به زرد و خاکسترى به انگلیسی رنگ قهوه اى روشن مایل به زرد و خاکسترى یعنی چه

رنگ قهوه اى روشن مایل به زرد و خاکسترى

beige

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها