معنی و ترجمه کلمه رنگ نارنجى مایل به قرمز به انگلیسی رنگ نارنجى مایل به قرمز یعنی چه

رنگ نارنجى مایل به قرمز

carbuncle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها