معنی و ترجمه کلمه رنگ پذیرى به انگلیسی رنگ پذیرى یعنی چه

رنگ پذیرى

chromaticity
tonality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها