معنی و ترجمه کلمه رهبر شورشیان به انگلیسی رهبر شورشیان یعنی چه

رهبر شورشیان

ringleader

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها