معنی و ترجمه کلمه رهگذر به انگلیسی رهگذر یعنی چه

رهگذر

passerby
viator


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها