معنی و ترجمه کلمه روانپاکساز به انگلیسی روانپاکساز یعنی چه

روانپاکساز

cathartic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها