معنی و ترجمه کلمه روانکاوى به انگلیسی روانکاوى یعنی چه

روانکاوى

analytic
analytical
depth psychology
psychoanalysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها