معنی و ترجمه کلمه روحى که به عقیده سیاه پوستان به بدن مرده حلول کرده و آن را جان تازه بخشد به انگلیسی روحى که به عقیده سیاه پوستان به بدن مرده حلول کرده و آن را جان تازه بخشد یعنی چه

روحى که به عقیده سیاه پوستان به بدن مرده حلول کرده و آن را جان تازه بخشد

zombi
zombie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها