معنی و ترجمه کلمه روزنه یا سوراخ بسیار ریز و خرد به انگلیسی روزنه یا سوراخ بسیار ریز و خرد یعنی چه

روزنه یا سوراخ بسیار ریز و خرد

micropyle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها