معنی و ترجمه کلمه روشنایى سنج به انگلیسی روشنایى سنج یعنی چه

روشنایى سنج

photometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها