معنی و ترجمه کلمه روشنایى که در هنگام غروب به علت تابش آفتاب به جو زمین پدید مى آید به انگلیسی روشنایى که در هنگام غروب به علت تابش آفتاب به جو زمین پدید مى آید یعنی چه

روشنایى که در هنگام غروب به علت تابش آفتاب به جو زمین پدید مى آید

airglow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها