معنی و ترجمه کلمه روش آزمایش و خطا به انگلیسی روش آزمایش و خطا یعنی چه

روش آزمایش و خطا

trial and error

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها