معنی و ترجمه کلمه رو سفیدى به انگلیسی رو سفیدى یعنی چه

رو سفیدى

acquittal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها