معنی و ترجمه کلمه رژه روى با بدن راست و بدون خم کردن زانو به انگلیسی رژه روى با بدن راست و بدون خم کردن زانو یعنی چه

رژه روى با بدن راست و بدون خم کردن زانو

goose step

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها