معنی و ترجمه کلمه رگه نازک معدن به انگلیسی رگه نازک معدن یعنی چه

رگه نازک معدن

seam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها