معنی و ترجمه کلمه رگ دار کردن به انگلیسی رگ دار کردن یعنی چه

رگ دار کردن

vein

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها