معنی و ترجمه کلمه ریاست بنگاه مذهبى به انگلیسی ریاست بنگاه مذهبى یعنی چه

ریاست بنگاه مذهبى

rectorate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها