معنی و ترجمه کلمه ریدن به انگلیسی ریدن یعنی چه

ریدن

relieve
shit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها