معنی و ترجمه کلمه ریدن به انگلیسی ریدن یعنی چه

ریدن

relieve
shit


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها