معنی و ترجمه کلمه ریزش چیزى به سوى درون به انگلیسی ریزش چیزى به سوى درون یعنی چه

ریزش چیزى به سوى درون

indraft
indraght

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها