معنی و ترجمه کلمه ریز برنامه به انگلیسی ریز برنامه یعنی چه

ریز برنامه

microcode
microprogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها