معنی و ترجمه کلمه زائده بافتى ریشه پر و موى سر و بدن و امثال آن به انگلیسی زائده بافتى ریشه پر و موى سر و بدن و امثال آن یعنی چه

زائده بافتى ریشه پر و موى سر و بدن و امثال آن

papilla

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها