معنی و ترجمه کلمه زبان انگلیسى رایج در انگلستان به انگلیسی زبان انگلیسى رایج در انگلستان یعنی چه

زبان انگلیسى رایج در انگلستان

British English

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها