معنی و ترجمه کلمه زجاجى به انگلیسی زجاجى یعنی چه

زجاجى

galssy
glassy
hyaline
hyaloid
vitreous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها